Personvernerklæring for platformen til Aptly AS

Sist oppdatert: 20.03.2024

Kjære kunde og besøkende på vår nettside https://client.aptly.as. Det er viktig for oss at du kan stole på at alle dine personopplysninger er trygge hos oss. Aptly AS er «GDPR-compliant», det betyr at vi bruker mye tid på din sikkerhet og følger til enhver tid gjeldende lovverk iht. personvernloven/GDPR.

Alt arbeid med dette er foretatt av ekstern leverandør, Råder GDPR.

Alle personopplysninger vi har om våre kunder er de opplysningene du selv har gitt til oss. Vi bruker ingen andre opplysninger enn nettopp de vi trenger for å utfør vårt arbeid. Vi deler ikke dine personopplysninger til noen andre enn våre leverandører som trenger disse for å utføre våre plikter ovenfor deg, eller offentlige myndigheter dersom de ber oss om dette. Vi beholder ikke dine personopplysninger lenger enn det er behov for. Ønsker du at vi tar vare på dine opplysninger lenger tar du bare kontakt med oss.

Våre leverandører, dine data og slettetid.

Aptly

Dine data: Navn, e-post, telefonnummer
Slettetid: 5 år etter siste kontakt

Vi har sikret alle dine personopplysninger med databehandleravtaler opp mot disse hvor det er riktig.

Cookies

Aptly AS benytter seg av cookies etter innlogging som kan identifisere deg til dine handlinger tilknyttet enheten.

Dine rettigheter

Som vår kunde har du rettigheter vedrørende dine personopplysninger og hvordan vi bruker disse.

Personvernloven gir deg følgende rettigheter:

  • Rett til å se dine personopplysninger
  • Rett til retting. Dersom noe er feil, skal vi selvsagt rette dette
  • Rett til å bli slettet. Her har vi våre forpliktelser også iht. regnskapsloven slik at vi kan ikke slette alle opplysninger før disse forpliktelsene er innfridd.
  • Rett til begrensning. Synes du var har lagret for mye? Si ifra så ser vi på det.
  • Rett til dataportabilitet. Ønsker du å flytte dine personopplysninger så fikser vi det.
  • Rett til å protestere. Er du uenig med hvordan vi bruker dine personopplysninger så si ifra.
  • Rett til å klage. Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Link finner du her: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/ 

Har du spørsmål til noe som har med dine personopplysninger å gjøre kontakt:

Aptly AS, [email protected]