Personvernerklæring

Sist oppdatert: 20.03.2024

Vår personvernerklæring

Aptly AS behandler personopplysninger om deg når du besøker våre nettsider, benytter deg av våre tjenester, eller på annen måte kommer i kontakt med oss, foreksempel i forbindelse med support.

Aptly AS behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov og forskriftsregulering, og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlig myndighet.

Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter.

Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og telefonnummer.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Aptly AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler i forbindelse med bruk av våre nettsider og tjenester, eller når du kommer i kontakt med oss på annen måte.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Aptly AS behandler opplysninger om navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer, brukernavn, passord, pålogging og aktivitet samt informasjon våre kunder lagrer hos oss når vi leverer våre tjenester.

Det er frivillig å gi oss tilgang til dine personopplysninger. I enkelte tilfeller vil vi imidlertid kunne trenge slik informasjon for å levere avtalte tjenester, kontakte deg, mv.

Hvordan bruker vi personopplysninger om deg?

Dine personopplysninger er nødvendig for at nettstedet vårt skal kunne levere så gode tjenester som mulig. For å klare dette bruker vi blant annet personopplysninger:

  • For å levere avtalte tjenester og få tjenestene til å fungere best mulig: Aptly AS behandler personopplysninger og andre former for data for å levere de avtalte tjenestene. Vi bruker også data for å sikre en best 
  • Til å administrere kunde- og leverandørforhold: Aptly AS behandler personopplysninger for å kunne kommunisere med kunder og leverandører, registrere nye kunder og leverandører, herunder registrere aktuelle kontaktpersoner knyttet til våre kunder og leverandører, og for å etablere nye brukerkontoer i våre systemer.
  • Til statistikk og å forstå markedstrender: Aptly AS utarbeider statistikk og kartlegger trender for å forbedre og videreutvikle vårt nettsted og våre tjenester.
  • Til å forhindre sikkerhetsbrudd og uønsket aktivitet: Det er viktig for oss å sikre at våre tjenester er så trygge som mulig. Derfor gjør vi det vi kan for å forhindre uønsket og kriminell aktivitet.

Dersom du samtykker til det, kan vi også behandle dine personopplysninger til andre formål enn de som er oppgitt over.

De opplysninger vi samler inn for ovennevnte formål inkluderer både opplysninger du selv oppgir, og den informasjonen vi samler inn når du bruker våre nettsider.

Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Aptly AS har etablert rutiner og tiltak for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

Med mindre du blir informert om noe annet, lagres de personopplysninger som Aptly AS behandler på servere som eies og driftes av Aptly AS, eller andre servere som er lokalisert i Norge og/eller innen EU/EØS-området.

Hvis vi blir oppmerksomme på et sikkerhetsbrudd i noen av dets IT-systemer som kan berøre dine rettigheter, vil vi varsle deg skriftlig per e-post eller SMS. Aptly AS plikter også å varsle Datatilsynet om eventuelle sikkerhetsbrudd innen 72 timer etter at Aptly AS fikk kjennskapet til bruddet.

Når sletter vi personopplysningene?

Aptly AS oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å levere våre tjenester eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse.

Vi deler også personopplysninger med våre underleverandører, eventuelt også med offentlige myndigheter dersom det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

Med mindre du blir informert om noe annet, lagres de personopplysninger som Aptly AS behandler på servere som befinner seg i Norge og/eller innen EU/EØSområdet

Dine rettigheter

Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret på deg. Du vil fra 25. mai også ha rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

Dersom du mener vi ikke har behandlet dine personopplysninger på en tilfredsstillende måte har du rett til å klage til klage til Datatilsynet.

Vår bruk av informasjonskapsler (Cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (Cookies) til å loggføre bruken av vår nettside. Formålet med dette er å føre statikk over bruken og danne grunnlag for å kunne forbedre nettsiden. Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette vil imidlertid kunne medføre at du ikke vil få tilgang til enkelte av våre tjenester. Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler lenger ned på denne siden.

Endring i personvernerklæringen

Aptly AS forbeholder seg retten til å gjøre eventuelle endringer i personvernerklæringen. Ved vesentlige endringer i erklæringen, vil du bli varslet via informasjon på våre hjemmesider.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på [email protected] hvis du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger eller ønsker å be om innsyn, retting mv.
Om du ønsker å slette brukeren din kan dette gjøres under Din side og Rediger bruker.

Informasjonskapsler (Cookies) og personvern

Aptly AS ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for innhenting og behandling av personopplysninger i forbindelse med drift og vedlikehold av aptly.no.

Formålet med innsamlingen av personopplysninger via nettsiden er å loggføre brukenav aptly.no for å utvikle og forbedre tjenesten. Til dette bruker nettsiden informasjonskapsler, dvs. såkalte "Cookies". Cookies er små tekstfiler som blir lagret på din datamaskin, mobiltelefon, nettbrett eller tilsvarende. Informasjonskapslene inneholder data som blir samlet inn for statistikk om bruk av aptly.no.

Din IP-adresse, nettleser og operativsystem.

  • Din lokasjon.
  • Tidspunkt for besøk.
  • Hvilke sider på aptly.no den registrerte IP-adressen besøker og varigheten på de ulike besøkene.
  • Eventuelt hvilken lenke som henviste deg til aptly.no.
  • Hva det ble klikket på i løpet av besøket ditt på nettsiden og eventuelle filer du lastet ned.
  • Opplysninger om deg når du registrer personopplysninger på nettsiden, slik som navn, telefonnummer, e-post og arbeidssted.

Vi anvender ulike typer lokal lagring gjennom bruk av Cookies, som enten slettes fortløpende (Sesjons-Cookies) eller som lagres permanent i din nettleser inntil et nærmere fastsatt tidspunkt (permanente Cookies). Dersom dine innstillinger i din nettleser er satt til å akseptere Cookies, samtykker du til at Aptly AS bruker Cookies når du besøker våre nettsider. Du finner mer informasjon om hvordan du kan kontrollere bruk av

Cookies i din nettleser nedenfor her.

Google analytics

Verktøy for innsamling av webstatistikk som antall besøk, øktvarighet, trafikkilder osv. All data er kryptert og kan ikke spores til en enkelt bruker.
Lagrinstid 6 måneder

Profiler

Sporer brukeradferd på nettsiden som lagrer påmeldinger til nyhetsbrev og skjemaer.

Hvordan kan du administrere informasjonskapsler i nettleseren?

Standardinnstillingen er at de fleste nettlesere aksepteres Cookies automatisk. Du kan selv endre og tilpasse innstillingene slik at du kun tillater de Cookiene som du selv ønsker at skal være lagret i nettleseren din. Vær likevel oppmerksom på at nettleseren må akseptere enkelte Cookies for at aptly.no skal fungere.

I innstillingene til nettleseren din vil du vanligvis også kunne velge hvilke nettsider du tillater Cookies fra. Du kan også be om å bli varslet hver gang en ny Cookie blir lagret i nettleseren din.

Slik går du frem for å slette Cookies i de ulike nettlesere:

De følgende lenkene vil gi deg informasjon om hvordan du kan endre innstillingene i din nettleser for å ha kontroll på hvilke Cookies den lagrer.