Kjøpsvilkår

Sist oppdatert: 20.03.2024

1. Generelt

Utvikler og eier av Aptly er Aptly AS.
Organisasjonsnummer: 925 924 164
Adresse: Sandstuveien 70c, 0168 Oslo
E-postadresse: [email protected]  

Aptly bestillingssystemet er en nettbasert bestillingstjeneste levert av Aptly AS som kunder kan bruke for å bestille tjenester som tilbys av tredjeparter. For å bruke denne tjenesten må du være over 18 år og akseptere disse brukervilkårene. 

Definisjoner: 

  • Selger: Den som selger sine produkter gjennom Aptly sin salgsplattform til Kunden.
  • Formidler/Aptly: Salgsportal der Selger presenterer/viser frem/tilbyr sine produkter, og Kunden bestiller disse. 
  • Kunde: Den som kunde produkter fra Selger, gjennom Aptly sin salgsplattform

2. Slik fungerer tjenesten

Aptly tjenesten tilrettelegger for bestillinger på nett for både kunder og selgere, og fungerer kun som plattform der “Selger” tilbyr og presenterer produkter, og “Kunde” blir gitt anledning til å vurdere disse. 

Det er ikke Aptly, men Selger, som selger og markedsfører produktene eller tjenestene som bestilles via Aptly. Aptly fungerer bare som en bestillingstjeneste/portal for selgerens tjenester. Hvis den aktuelle tjenesten betales gjennom Aptly, fungerer Aptly også som betalingsformidler. 

Disse vilkårene gjelder kun for forbindelsen mellom kunde og Aptly. 

Aptly tilbyr sine tjenester slik de er beskrevet i disse brukervilkårene, og er ikke ansvarlig for, eller bundet av, brukervilkår som Selgerne opererer med. 

Den som bestiller varer/tjenester via Aptly, forplikter seg til å administrere den bestilte tjenesten selv, uavhengig av om man er Kunde eller Selger. Både Kunde og Selger må forholde seg til disse brukervilkårene. Dessuten er Kunden forpliktet i henhold til Selgerens betingelser, og oppfordres til å sette seg godt inn i disse.

Betalinger formidles gjennom Dintero. Aptly videresender den mottatte betalingen til selgeren som tilbyr tjenesten. 

Aptly er ikke ansvarlig for tjenestene som Selger leverer eller for tjenestens innhold, kvalitet, garanti eller andre vilkår. Klager/reklamasjoner og henvendelser som gjelder tjenesten du har bestilt gjennom Aptly tjenesten må sendes direkte til Selger.  

Aptly tjenestens ansvarsområder er beskrevet mer detaljert nedenfor. Hvis du har gitt ditt samtykke, kan både selger og Aptly sende deg markedsføringsmeldinger relatert til sinetjenester. Når det gjelder selgerens virksomhet, er det selgeren som opptrer som den ansvarlige for personopplysningene og sørger for at personvernloven overholdes. Personvernpraksisen er beskrevet mer detaljert nedenfor. 

Aptly har rett til å endre Aptly tjenesten uten forutgående varsel eller aksept fra Kunde. 

3. Rett til å bruke tjenesten og formålet med tjenesten 

Du gir ditt samtykke til å bruke Aptly tjenesten kun til det formålet Aptly tjenesten er ment for. Bruk av Aptly tjenesten til ulovlige formål eller på en måte som er i konkurranse, eller ikke i overensstemmelse med Formidler/Aptly sin virksomhet er ikke tillatt. Aptly forbeholder seg retten til å gripe inn ved overtredelser.

Ved all bruk av Aptly tjenesten, er både Kunde og Selger forpliktet til kun å oppgi riktig og spesifikk informasjon. Aptly har rett til å slette informasjon eller stenge tilgang til Aptly tjenesten dersom vi mistenker brudd på vilkårene eller ulovlig aktivitet, eller hvis Aptly må oppfylle sine juridiske plikter eller handler på en offentlige myndigheters begjæring.

Rettigheter til Aptly-tjenestens herunder alle immaterielle rettigheter tilhører Aptly eller dens avtaleparter, og kan ikke kopieres/videreutvikles eller anvendes i annen kommersiell virksomhet.

4. Bruksvilkår for vervekoder og kampanjekoder

Verve- og kampanjekoder er begrenset til én kode per person. Det er strengt forbudt å opprette flere kontoer for én person med det formål å misbruke verve- og kampanjekoder. 

5. Personvern

Ved å bruke Aptly tjenesten, godtar du også Aptly sin personvernpraksis. For en mer detaljert beskrivelse av Aptly sin personvernpraksis, kan du se Aptly sin personvernbeskrivelse. Både Selger og Kunde er forpliktet til å følge personvernbeskrivelsen i tillegg til å akseptere følgende bruk av personvernopplysninger: Se Aptly sin hjemmeside og “din bruker”; Personvernerklæring platform    

1. Når du bruker eller registrerer deg hos Aptly tjenesten, godtar du at dine personopplysninger blir overført til Aptly.  

2. De personopplysningene du oppgir i Aptly tjenesten i forbindelse med bestillingen din overføres også til selgeren. Selgeren er ansvarlig for hvordan personopplysningene brukes og opptrer som registreringsansvarlig.  

3. Aptly har rett til å bruke all informasjon som blir opprettet i forbindelse med bruk av Aptly tjenesten til følgende formål: opprettholde funksjonaliteten til Aptly tjenesten, korrigere eventuelle feilsituasjoner, utvikle og endre Aptly tjenesten samt oppfylle sine forpliktelser og utøve sine rettigheter i samsvar med vilkårene (for eksempel for å kontakte deg hvis det oppstår en feilsituasjon). Hvis du har gitt ditt samtykke til dette, har Aptly også rett til å bruke informasjonen din til markedsføringsformål.  

4. I tillegg har Aptly rett til å bruke den anonyme informasjonen som er opprettet ved bruk av Aptly tjenesten, til markedsføring og for å utvikle Aptly sin forretningsdrift. Aptly kan bruke informasjonen i Aptly tjenesten blant annet til å lage statistikk om bestillingene som blir gjort via Aptly tjenesten, samt om kunder og annen informasjon som ikke avslører identiteten din. 

Rettighetene og pliktene som regulerer bruken av personopplysninger vil gjelde i henhold til lovgivningen, også etter at bruken av Aptly tjenesten eller leveringen av selgerens tjeneste har opphørt.

6. Aptly og ditt ansvar

Aptly er ikke ansvarlig for produktene eller tjenestene som du bestiller via Aptly tjenesten. Det er selgeren som tilbyr produktene og tjenestene til deg i sitt eget navn og i henhold til egne vilkår som vil bli en del av de betingelser som vil gjelde mellom Kunde og Selger. 

Aptly har ikke noe erstatningsansvar for direkte eller indirekte skader og ulemper som skyldes bruk av Aptly eller Selgernes tjenester. Du bærer det fulle ansvaret for eventuelle skader og ulemper som du påfører Aptly, selgeren og andre relevante tredjeparter, gjennom for eksempel brudd på avtalevilkår. 

Aptly tjenesten blir aktivt utviklet og Aptly prøver å bygge tjenesten på en måte som sikrer god informasjonssikkerhet. Siden dette er en nettjeneste, påpeker vi at Aptly tilbyr Aptly tjenesten slik den er. Aptly kan ikke garantere at Aptly tjenesten er tilgjengelig uten avbrudd eller at den er feilfri, heller ikke at all informasjon og alt materiale som finnes i Aptly tjenesten er uten skadelige programmer og andre ulemper.  

Det er mulig å registrere seg i Aptly tjenesten via en tjeneste eller et grensesnitt levert av en tredjepart (f.eks. Google). Aptly tjenestens nettsteder kan inneholde hyperlenker til nettsteder som ikke vedlikeholdes av Aptly. 

Aptly overvåker ikke nettsteder fra tredjeparter og er ikke ansvarlig for innholdet, bruken eller bruksvilkårene som gjelder for disse nettstedene. Det at Aptly tjenesten tilbyr lenker til disse nettstedene, betyr ikke at Aptly godkjenner innholdet på disse nettstedene, eller at Aptly overvåker innholdet.

7. Gyldighet og vilkårsendringer

Du kan når som helst slutte å bruke Aptly tjenesten ved å avslutte abonnementet på Din side og Rediger bruker.

Vær oppmerksom på at selv om du sletter brukerinformasjonen din i Aptly tjenesten, vil ikke informasjonen din bli slettet i databaser som tilhører selgere du har bestilt en avtale med via Aptly tjenesten. Vi ber deg kontakte selgerne direkte for å slette informasjonen din. Aptly kan når som helst avslutte eller stenge din tilgang til Aptly tjenesten, dersom Aptly mener at det foreligger en velbegrunnet årsak til dette. 

Aptly kan når som helst endre disse vilkårene. Du godtar de nye vilkårene ved å fortsette å bruke Aptly tjenesten etter at vilkårene er endret. Hvis du ikke godtar endringene, må du slutte å bruke Aptly tjenesten og slette brukerinformasjonen din, i henhold til instruksjonene ovenfor.

Etter at bruken av, eller tilgangen til, Aptly tjenesten har opphørt, vil bruksvilkårene som er av en slik art at det kreves at de forblir opprettholdt (spesielt de som gjelder ansvar og tvisteløsning) fortsette å gjelde. 

8. Overføring av rettigheter

Aptly har rett til å overføre Aptly tjenesten, dens produksjon og tilhørende rettigheter og forpliktelser til en tredjepart uten ditt samtykke. Denne retten inkluderer retten til å overføre personopplysninger knyttet til deg til en tredjepart, hvis Aptly tjenesten eller deler av den overføres til en tredjepart.

9. Tvisteløsning og gjeldende lovverk

Norsk lov gjelder ved tvister og uenigheter om bruk av Aptly tjenesten og disse vilkårene. Vær imidlertid oppmerksom på at Aptly tjenesten brukes i flere land. På grunn av forskjellene mellom ulike lands lovgivning og regulatoriske krav, kan innholdet og vilkårene for bruk av Aptly tjenesten variere mellom forskjellige land.

Ved tvister er det også mulig å benytte lovgivning og praksis som gjelder for selgerens forretningssted. Vi prøver å løse alle tvister gjennom mekling. Hvis det ikke oppnås enighet til tross for mekling, kan tvisten behandles av domstol som første instans.

Ved alle saksanlegg mot Aptly, vil norsk rett gjelde, med Oslo Tingrett som verneting.