Elektroinstallatøren Irby Elektro har satt bort tilvalgsprosessen til Aptly

Elektroinstallatøren Irby Elektro har satt bort tilvalgsprosessen til Aptly. 

– Det sparer oss for mye tid.

Irby Elektro har lang og bred erfaring med elektroarbeid i alle typer boliger. For å levere

elektriske løsninger av høyeste kvalitet, er det viktig å hjelpe kundene med å gjøre valg de

blir fornøyde med på lang sikt. En del av dette er personlige kundemøter med alle kunder

som ønsker det.

Før gjennomførte elektroinstallatøren kundemøtene selv, og tilvalgsprosessen tok mye tid.

De siste tre årene har Irby Elektro brukt portalen Aptly til tilvalgsprosessen. – Aptly sparer

oss for mye tid, sier Anders Hopen Mathisen, prosjektleder hos Irby Elektro.

Ved oppstart av nye prosjekter tilpasser Irby Elektro og Aptly portalen i fellesskap. Så tar

boligkonsulentene hos Aptly over, og gjennomfører tilvalgsmøtene på vegne av

elektroinstallatøren.

– Vi leverer en programvare hvor kundene kan tilpasse sine boliger med tilvalg, men også

innhold og rådgivning som boligkonsulenter. Det er der magien skjer, mellom kjøperen og

boligkonsulenten, sier Fredrik Walter Johansen i Aptly.

Fra stort boligprosjekt til kundenes personlige hjem

Som boligkonsulent møter man boligkjøpere i alle livssituasjoner; alt fra spente

førstegangsetablerere til eldre som vil ha et funksjonelt hjem. Disse trenger ulike løsninger,

ulik veiledning og har ulike budsjett. Boligkonsulentene hjelper kundene med å finne de gode

løsningene som møter både ønsker og budsjett.

Der boligkjøperne tidligere ikke visste hva de skulle forvente av et tilvalgsmøte, har de nå

allerede i forkant av møtet fått muligheten til å sette seg inn i priser og løsninger. I møtet får

de veiledning til å ta de smarte valgene for eget hjem.

Gjennom hele tilvalgsprosessen er fokuset at boligkjøperen får det de ønsker seg. –

Hjemmet er en kjempestor del av livet ditt. For oss er det ett av mange byggeprosjekter i år,

men vi glemmer ikke at for den kunden er det kanskje den største investeringen de skal

gjøre på veldig mange år, sier Anders.

– Vi er jo her for å hjelpe til med å tilpasse boligen til kundens liv, og det er Aptly en del av.

Viktige valg tas i disse møtene, og boligkonsulenten deler informasjon om løsninger som

kanskje ikke er kjent for boligkjøperen fra før.

– For eksempel strømkontroll, trekker Fredrik frem. Det er en smart strømløsning som

hjelper boligkunden med å ta kontroll over eget strømforbruk, slik at leiligheten bruker strøm

på de billigste tidspunktene i løpet av døgnet.

Økt lønnsomhet, færre avvik og fornøyde kunder

Møtet med Irby Elektros tilvalgsprosess er positivt for kundene, som sparer tid og kan gjøre

tilvalg hjemmefra. På elektroinstallatørens side bidrar kundemøtene til økt salg og færre

avvik.

Elektroinstallatørene kan fokusere på elektroinnstallasjonene de er gode på, og så bidrar

Aptly i tilvalgsprosessen. Da leveres det god kvalitet fra A til Å, og det blir det fornøyde

kunder av.