Follohus bygger boliger etter solide, norske håndverkstradisjoner, og nå effektiviserer de tilvalgsprosessen med Aptly.

Boligentreprenøren Follohus kombinerer fysisk showroom med digitale verktøy.

– Effektiv prosess for oss og kundene

Selv om Follohus bygger boliger etter solide, norske håndverkstradisjoner, er de opptatt av å endre seg i takt med markedet. Nå er tilvalgsprosessen effektivisert med Aptly.

Boligentreprenøren er tuftet på tradisjoner. Follohus har levert solide hus i mer enn 25 år, og boligene bygges etter solide norske håndverkstradisjoner. I tillegg har de lang tradisjon for å bruke lokale leverandører og faste samarbeidspartnere som sikrer kvalitet i alle ledd.

Likevel tar de gjerne i bruk nye verktøy som gjør prosessen bedre for kundene. – Vi er opptatt av å følge med i tiden og utvikle oss i riktig retning, sier Marie Djønne Skipenes, tilvalgsansvarlig i Follohus.

Et av grepene de har gjort, er å modernisere tilvalgsprosessen med portalen Aptly, hvor kundene kan tilpasse sine boliger. – Med Aptly har vi tilgjengeliggjort det som er at muligheter for kundene på innsiden av boligen. Vi opplever mer og mer etterspørsel etter akkurat det.

– Aptly effektiviserer vår hverdag betraktelig. Vi har ikke lageret fullt av papirer og permer lengre. Under pandemien har vi vært helt avhengig av å jobbe digitalt, så det har vært et godt verktøy i den perioden.

Follohus og Aptly case

– Vi er opptatt av å følge med i tiden og utvikle oss i riktig retning, sier Marie Djønne Skipenes, tilvalgsansvarlig i Follohus.

Kvalitet gjennom hele prosessen

Boligkjøpere ønsker å tilpasse sin bolig etter egne ønsker og behov, og alle gjør tilvalg.

Follohus inviterer alle kunder som skal få oppført bolig til et møte, slik at de kan besøke showroomet, vurdere materialprøver og se på tilvalgene sammen. I forkant av dette ønsker kundene å gjøre mest mulig research hjemmefra.

Ved oppstart av et prosjektet, får kundene tilgang i Aptly. Nå kan boligkjøperne sitte hjemme i sofaen og se på hvilke muligheter som finnes, tenke litt frem og tilbake over lang tid og se på priser i ro og mak.

– De får dekket behovet og ønsket om å tilpasse boligen til seg selv og sine ønsker.

Helt digitalisert kommer nok ikke prosessen til å bli. Med kombinasjonen av fysisk showroom med materialprøver, og den digitale portalen, føler Follohus seg godt rustet til å ta imot kunder og levere en solid prosess.

Nylig arrangerte Follohus en kundekveld med en stor utbygger. – Å presentere for deres boligkjøpere at vi har denne portalen som et verktøy, men også et bord med materialprøver, gir oss noen plusspoeng.

Follohus og Aptly case

Ved oppstart av et prosjektet, får kundene tilgang i Aptly. Nå kan boligkjøperne sitte hjemme i sofaen og se på hvilke muligheter som finnes.

Erfaringsbasert tilpasning av Aptly gir boligentreprenøren et viktig verktøy

– Man må ha interesse, og bruke tid for få et verktøy som er tilpasset firmaets behov og bruk, sier Maria Kjærgård, tilvalgsansvarlig i Follohus.

De tre tilvalgsansvarlige har brukt mange timer på å tilpasse Aptly til sin prosess, og jobber kontinuerlig med oppdatering, testing og erfaringsbasert tilpasning.

– Nå er Aptly et kjempeviktig verktøy for oss, men man må jo legge inn en god porsjon innsats selv før man kommer dit.

Er du nysgjerrig på Aptly?

La oss vise deg hvor enkelt det er!